Brug bibliotekernes data
Centralbibliotekerne har ønsket at udvikle kompetenceforløb, som skulle klæde biblioteksansatte bedre på til at bruge deres mange datakilder, når de udvikler bibliotekstilbuddene.

Actant har bidraget i forarbejdet med en kvalitativ behovsanalyse om folkebibliotekerne på baggrund af interviews med biblioteksansatte i hele landet. Actant har også faciliteret dele af projektgruppens arbejde, som er endt ud i et e-læringsfoløb med forskellige moduler, som handler om, hvordan man kan arbejde målrettet med data.

 

behovsanalyse-2020
 

Jeg har som projektleder på Centralbiblioteksprojektet ”Brug Bibliotekernes Data” haft den fornøjelse at have Toke Amlund fra konsulentbureauet Actant med inde i projektets maskinrum. Toke og Actant har med stor omhyggelighed, antropologisk viden, indsigt og en på én gang ydmyg og kompetent tilgang til området, udarbejdet projektets kvalitative undersøgelse. Det har betydet, at dataområdet er blevet afdækket på bedst mulig vis.Toke har derudover været en god sparringspartner for projektgruppen som helhed, samt en kæmpe støtte for mig som projektleder. Jeg kan på det kraftigste anbefale Toke og Actant til eksplorative udviklingsprojekter.
Thomas Skivinger Bojsen, Specialkonsulent, Odense Kommune

Kontakt os og hør nærmere

 

Se også andre cases: