Hvilket udbytte oplever brugerne af Cøliakirådgivningen?

Cøliaki er en sygdom, der udløses af en unormal reaktion på proteinet gluten i føden.

Dansk Cøliaki Forening varetager de cøliakiramtes interesser, blandt andet via tilbuddet ‘Cøliakirådgivningen’, som man kan kontakte med sine spørgsmål. Foreningen har ønsket at bliver klogere på, hvilke behov man har som nydiagnosticeret med cøliaki, og hvordan brugerne af rådgivningstilbuddet har oplevet kontakten med foreningen – og hvilken forskel rådgivningen har gjort for dem.

Actant har derfor gennemført en lille kvalitativ og evaluerende brugerundersøgelse via telefoninterviews med brugerne. Undersøgelsen har givet foreningen inputs til den videre udvikling af Cøliakirådgivningen.

Vi følte os i professionelle hænder, da vi skulle tilrettelægge hele forløbet. Actant evnede helt fra start hurtigt at sætte sig ind i vores lille stykke virkelighed, og gjorde det med en skarphed i det evalueringstekniske analyseapparat, som gør, at vi her i slutningen af forløbet nu står med nogle valide data. Og det fungerer rigtig godt at trække materialet frem på den måde, Actant gør – de klare konklusioner i kombination med de indlevende citater. Jeg er allerede i gang med at bruge indsigterne i vores evaluering og udvikling.
Lars Feldvoss, Udviklingskonsulent, Dansk Cøliaki Forening
 

Kontakt os og hør mere

 

Se også andre cases: