Inspirationsmateriale om kompetenceudvikling via mobilitet
Danske Regioner og Akademikerne (repræsenteret af DJØF og Dansk Psykolog Forening) ønsker at udbrede kendskabet til muligheder for kompetenceudvikling via mobilitet blandt regionalt ansatte. Kompetenceudvikling via mobilitet er den særlige læring der sker, ved at bevæge sig ind i og deltage i en ny eller fremmed arbejdssammenhæng. Det kan enten være gennem et praktisk forløb eller som en midlertidig ordning i medarbejderens stilling.

På baggrund af dybdeinterviews med en medarbejder og dennes leder på fire forskellige regionale arbejdspladser har Actant udarbejdet et case-baseret inspirationsmateriale, der gennem illustreret tekst og korte film formidler konkrete erfaringer med forskellige former for kompetenceudvikling via mobilitet.

Gennem personlige fortællinger om den enkelte medarbejders læring og udbyttet på arbejdspladsen er formålet med materialet at inspirere både medarbejdere og ledere i regionerne til at opsøge muligheder for kompetenceudvikling via mobilitet.

 

Kontakt os og hør nærmere

 

Se også andre cases: