Et fælles billede af organisationens kompetencer

DR Arkiv arbejder med seks grundlæggende kompetencer, som de bruger i deres daglige arbejde i arkivet til medarbejderudvikling og til at relatere arkivets arbejde til DR’s overordnede strategi. Arkivchefen ønskede på den baggrund, at arkivets ledelse fik et fælles sprog om og et fælles billede af medarbejdernes kompetencer i arkivets forskellige afdelinger.

Actant gav derfor lederne en forberedende opgave og faciliterede en vidensworkshop, hvor lederne fik mulighed for i fællesskab at danne sig et billede af kompetencerne i arkivet. Workshoppen rustede lederne i DR Arkiv til fremover at arbejde målrettet med at styrke og udvikle medarbejderstabens kompetencer.

DR Arkiv

 

Jeg havde ikke forudset, at jeg fik så meget ud af det.
Tina Pipa, Chef i DR Arkiv

Kontakt os og hør nærmere

 

Se også andre cases: