bib
Actant bidrager til, at biblioteker og borgerservice er attraktive for brugerne
Actant har over årene hjulpet biblioteksbranchen med at skabe ny viden og nye løsninger med udgangspunkt i brugerne. Det gør vi for enkeltstående biblioteker, i samarbejdsprojekter mellem biblioteker og for tværgående institutioner som Centralbiblioteker, Kulturstyrelsen og tænketanke.

Vi har også god erfaring med krydsfeltet mellem borgerservice og biblioteker.

 


Baggrunden for Actants ekspertise

Vi anser bibliotekerne som helt afgørende i et demokratisk samfund, fordi de fremmer oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet via fokus på kvalitet, alsidighed og aktualitet.

Derfor bidrager vi til, at bibliotekerne nu og i fremtiden er relevante og attraktive for brugerne.

Og derfor hjælper vi bibliotekerne med at inddrage brugerne og hinanden i udviklingsarbejdet.

 


Actants vision

At være anerkendt i hele biblioteksbranchen som en god samarbejdspartner, der hjælper bibliotekerne med at være relevante i samfundet og attraktive for brugerne.

 


Kunder & cases

Centralbibliotekerne

Det Kongelige Bibliotek

Egedal Bibliotekerne

Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune

Kulturstyrelsen

Næstved Bibliotek og Borgerservice

Odense Bibliotekerne

Syddansk Universitetsbibliotek

Tænketanken Fremtidens Biblioteker

Universitetsbiblioteket i Agder

Roskilde Bibliotekerne

 

kontakt os og hør mere

Top