det byggede miljø

Gode og velforvaltede fysiske rammer i samfundet
Actant har over årene hjulpet KL, SDFE, FOA samt en række kommuner med at udvikle deres strategiske arbejde inden for det byggede miljø.

Fokus har ofte været på udvikling af ejendomsdriften (organisering, nøgletal, kerneopgaverne, klima, mv.), på samarbejde (etablering af 2 fælleskommunale netværk, udvikling af kommunal organisationskultur, mv.) eller på borger-/brugerinddragelse (byfornyelse, turismeudvikling, mv.).

Vi har fx kortlagt ejendomsdriften detaljeret i 4 kommuner og samlet erfaringer med organiseringen af driften fra i alt 16 kommuner.

Og vi har ledt processen i GeoDanmarks fornyelse af sin forretningsmodel, med inddragelse af en lang række kommuner i bestyrelsens arbejde.

Vi har også hjulpet med udviklingen af turismen i Ørestad og på Frederiksberg samt med fornyelse af 4 gårdmiljøer i København.

Endelig har vi hjulpet med udvikling af synergier mellem forskellige services og brugere i bygninger. Det har vi gjort for fx Symbion, Dokk1, Roskilde Bibliotek og Borgerservice samt Næstved Bibliotek og Borgerservice.


Baggrunden for Actants ekspertise

Vi ser det byggede miljø og landskabet, som en enorm værdi og faktor i samfundet. Det er afgørende rammer både for velfærden, for økonomien, for klimaet og for borgernes velbefindende og deres sociale, kulturelle og læringsmæssige aktiviteter.

Derfor bidrager vi til udvikling af det offentliges forvaltning af ejendomme og arealer. Og derfor hjælper vi også med borgerinvolvering og adfærdsdesign i forbindelse med nybyggeri eller anden forvaltning af byer og landskaber.


Actants vision

At være anerkendt, særligt i den offentlige sektor, som en samarbejdspartner, der hjælper med at udvikle forvaltningen af det byggede miljø til gavn for samfundet.


Kunder & cases

GeoDanmark

Teknik & Miljø – Esbjerg Kommune

Teknik- & Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

Kommunernes Landsforening (KL)

FOA

Fremfærd Bruger

Fremfærd Borger

Symbion A/S

Wonderful Copenhagen

Center for Teknik og Miljø, Gribskov Kommune

 

kontakt os og hør mere

Top