Hvordan opleves overgangen til fælles ejendomsdrift i Roskilde Kommune

FOA er en af Actants mange tilbagevendende kunder. FOA har blandt andet været arbejdstagersidens part i to partsprojekter, som Actant har løst for henholdsvis Fremfærd Bruger og Fremfærd Borger.

Actant har også hjulpet FOA med at kaste lys over, hvordan man som bruger har oplevet den tekniske service i Roskilde Kommune, før kommunen overgik til fælles ejendomsdrift i januar 2018.

Actant har interviewet institutionsledere, forældrebestyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter fra det personale som bruger bygningerne på tre folkeskoler og tre plejehjem i kommunen, for at nå ind til kernen af, hvordan den tekniske service opleves.

Undersøgelsen skal gentages i 2019 for at finde ud af om og hvordan overgangen til fælles ejendomsdrift påvirker brugernes oplevelse af den tekniske service på de kommunale bygninger.

img_9953

 

Kontakt os og hør nærmere

 

Se også andre cases: