En endnu bedre beskætigelsesindsats
FLERE I ARBEJDE OG UDDANNELSE (2019)

Hvordan får Gentofte Kommune flere dimittender, ledige over 50 år og kvinder med flygtningebaggrund i arbejde og uddannelse? Det har Actant hjulpet med at svare på ud fra en interviewundersøgelse af de lediges egne perspektiver herpå.

Actant præsenterede analysen for et opgaveudvalg bestående af af kommunale politikere, chefer, medarbejdere og borgere. Actant faciliterede også en idegenering ud fra analysens indsigter og ideer, hvormed opgaveudvalget blev hjulpet godt på vej i deres arbejde med at bringe de ledige i beskæftigelse.

 

VÆRDIGHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN (2021)

Hvordan sikrer Gentofte Kommune værdighed i samspillet mellem borger og sagsbehandler i beskæftigelsesindsatsen? Actant har hjulpet et opgaveudvalg med at udarbejde forslag til principper, der sætter retning for en værdig sagsbehandling.

Det har vi gjort gennem interviews med ledige borgere i kommunen og via sagsbehandleres svar på et spørgeskema. Begge målgrupper har udtrykt, hvad de anser og oplever som værdigt i det mundtlige og skriftlige samspil med hinanden. Analysen blev formidlet i en rapport med citater og pointer og i en kort opsummerende video, som indgik i opgaveudvalgets møderække og proces.

 

img_1213

Kontakt os og hør nærmere

 

Se også andre cases: