Inspiration til nye beskæftigelsesindsatser
Hvordan får Gentofte Kommune flere dimittender, ledige over 50 år og kvinder med flygtningebaggrund i arbejde og uddannelse? Det har Actant hjulpet med at svare på ud fra en interviewundersøgelse af de lediges egne perspektiver herpå.

Actant præsenterede analysen for et opgaveudvalg bestående af af kommunale politikere, chefer, medarbejdere og borgere. Actant faciliterede også en idegenering ud fra analysens indsigter og ideer, hvormed opgaveudvalget blev hjulpet godt på vej i deres arbejde med at bringe de ledige i beskæftigelse.

 

img_1213

Kontakt os og hør nærmere

 

Se også andre cases: