Procesledelse af justering af forretningsmodel for GeoDanmark
GeoDanmark er en forening med alle landets 98 kommuner og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering i staten som medlemmer. Samarbejdet sikrer og udvikler et geografisk grundlag for den offentlige forvaltning i Danmark.

Actant har i samarbejde med bestyrelsen igangsat, faciliteret og fulgt op på fem arbejdsgruppers arbejde med at justere selve foreningens forretningsmodel. Forretningsmodellen er nu justeret, så foreningen bevarer sine kerneområder, men også kan rumme nye aktiviteter, der understøtter en endnu bredere anvendelse af geografiske data fremover. Den ny forretningsmodel blev godkendt af repræsentantskabet med 56 stemmer for og 2 imod.
 

Kontakt os og hør nærmere

 

Se også andre cases: