Fokus på bedre værdi i den kommunale ejendomsmasse

KL er en af Actants mange tilbagevendende kunder.

KL har blandt andet været arbejdsgiversidens part i tre partsprojekter, som Actant har løst for henholdsvis Fremfærd Bruger og Fremfærd Borger, og for Den Kommunale Kompetencefond.

Actant har i 2018 holdt et oplæg i KL’s Ejendomsnetværk for kommunale ejendomschefer. Oplægget trak på erfaringerne fra projektet om fælles ejendomsdrift, som Actant tidligere har lavet for Fremfærd Bruger, og gav deltagerne et nyt perspektiv på hvordan man se på og tale om fælles ejendomsdrift.

Actant bistod i 2019 KL med at faclitere seks arbejdsdage, hvor kommunale repræsentanter på ejendomsområdet i hele Danmark i fællesskab skulle udvikle en national nøgletalsmodel for kommunale ejendomsdata. Modellen skal bidrage til at man i kommunerne får mere værdi ud af de kommunale kvadratmetre.

 

Kontakt os og hør nærmere

 

Se også andre cases: