De københavnske bibliotekers ikke-brugere og ansatte mødes ansigt til ansigt

Kultur- og Fritidsforvaltningen organiserer de københavnske folkebiblioteker og ønsker, som led i en større strategisk omstilling, at gøre biblioteket mere attraktivt for både nuværende brugere og for borgergrupper, som stort set ikke bruger biblioteket – og de ønsker, at de biblioteksansatte er med til at drive omstillingen.

Actant udarbejdede derfor gennem interviews, kortlægningsøvelser og workshops en solid kvalitativ målgruppeanalyse blandt de københavnske borgere – både brugere og ikke-brugere. Analysen gør det muligt at udvikle succesfulde bibliotekstilbud, som tager udgangspunkt i borgerne, og som er målrettet deres livssituation, behov og udfordringer. Som led i samarbejdet involverede Actant en større gruppe af ansatte fra de københavnske biblioteker, som blandt andet fik til opgave at møde og interviewe bibliotekernes ikke-brugere.

Kff

 

Jeg har netop læst målgruppeundersøgelsen. Fantastisk og imponerende. Tak for jeres indsats. Det er spændende, brugbart og superprofessionelt. Jeg er imponeret over det, I har leveret – og særligt set i forhold til den tidsramme, I har haft.
Helene Lindberg, projektleder, Københavns kommune, kultur- og Fritidsforvaltningen

Kontakt os og hør nærmere

 

Se også andre cases: