Når slutbrugernes virkelighed bliver basis for en ny strategi

Kulturstyrelsen ønsker at udarbejde en ny strategi for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbiblioteker (DEFF) for 2016-2018. Derfor interviewer Actant bibliotekschefer, rektorer og forskere om bibliotekernes slutbrugere, udfordringer, strategier og indsatsområder i de kommende år. Disse interviews munder ud i en række tematiserede inputs fra aktørernes virkelighed, som Kulturstyrelsen bruger i udarbejdelsen af strategien.

Actant har ved en tidligere lejlighed hjulpet styrelsen med at understøtte, at små og store institutioner i fag- og forskningsbibliotekssektoren går sammen om at søge midler i DEFF’s årlige pulje til større projekter. Actant stod for at forberede og gennemføre en partnerskabsworkshop, der skabte de bedst mulige forudsætninger for, at repræsentanter fra sektoren kunne mødes og sammen afsøge og udforske projektsamarbejder, som er målrettet DEFF’s indsatsområder.

DEFF

 

Kontakt os og hør nærmere

 

Se også andre cases: