Nationalt udviklingsprojekt som mindsker ensomhed blandt ældre
Tænketanken Fremtidens Biblioteker er en af Actants mange tilbagevendende kunder.

Tænketanken har med en bevilling fra Velux Fonden undersøgt og afprøvet hvordan man på nationalt plan kan mindske ensomhed blandt ældre via et samarbejde mellem lokale biblioteker og boligsociale aktører.

Actant har over halvandet år på vegne af Tænketanken stået for at skabe et vidensgrundlag om ældres ensomhed via en lang række interviews med ældre borgere, som oplever ensomhed.

Derefter har Actant drevet en udviklingsproces sammen med biblioteksansatte, boligsociale medarbejdere, lokale aktører og de ældre selv, hvor vi har afprøvet og tilpasset kulturelle aktiviteter, som kan mindske ensomhed.

Projektet er mundet ud i en lang række formidlingsprodukter – blandt andet en håndbog i hvordan man lokalt og med få ressourcer kan bidrage til at mindske ensomhed blandt ældre.

forsidebilledehandbog_srcset-large

Kontakt os og hør nærmere

 

Se også andre cases: