Forberedelse af en digital infrastruktur for undren, idéer og forslag fra hverdagens hospitalseksperter

Nyt Hospital Nordsjælland er en projektorganisation, som forbereder det nye supersygehus ved Hillerød. Organisationen har, ud fra et mål om at inddrage hospitalets ansatte i at finde løsninger på de udfordringer, som de ansatte møder i deres hverdag, indgået kontrakt med Actant om et forprojekt.

Actant har derfor gennemført et researchforløb om valg af digital platform og klargjort en digital platform til formålet. Actant har desuden leveret introduktionsmaterialer, guides og retningslinjer for, hvordan de ansatte kan dele og vægte problemstillinger, idéer og forslag til, hvordan hospitalet kan skabe de bedst mulige rammer for patienter, pårørende og ansatte.

Region H

 

Kontakt os og hør nærmere

 

Se også andre cases: