Synergi mellem bibliotek og borgerservice
Mange kommuner samler bibliotek og borgerservice under ét fysisk og administrativt tag for at skabe effektivisering og bedre service for borgerne. Roskilde Bibliotekerne, Næstved Bibliotek & Borgerservice og Ringsted Bibliotek og Borgerservice gik derfor sammen om et projekt, som skulle udvikle og afprøve nye konkrete tiltag, der kan skabe synergi mellem bibliotek og borgerservice i de tre kommuner. Synergi er, når bibliotek og borgerservice er bedre sammen end hver for sig.

Actant har gennem observation og borgerinterviews skabt en dybdegående forståelse for, hvordan borgerne bruger og oplever integrationen mellem bibliotek og borgerservice i de tre kommuner. På baggrund af denne forståelse og den efterfølgende analyse har vi defineret de mest lovende løsningsrum og gennem en idéworkshop hjulpet kommunerne med at udvikle konkrete synergitiltag.

Efterfølgende har vi faciliteret en proces, hvor hver kommune har igangsat, afprøvet, evalueret og tilpasset hver ét synergitiltag. Ud over ny viden og konkret oplevet synergi i de tre kommuner, er produktet et kortfattet resultatkatalog, hvor vi formidler erfaringerne fra de tre afprøvede synergitiltag til inspiration for resten af landets kommuner.

synergi

 

 

Kontakt os og hør nærmere

 

Se også andre cases: