Samspil om den gode borgermodtagelse

Actant har hjulpet Fremfærd Borger (repræsenteret ved FOA og KL) med at inspirere kommunale borgermodtagelser landet over til at skabe smidige og bedre møder med borgerne – og hvor alle faggrupper bidrager til den gode borgermodtagelse.

Konkret har Actant via feltarbejde i Aarhus, Ringkøbing og København fundet frem til de bedste kommunale eksempler på den gode borgermodtagelse. Herefter har Actant drevet et udviklingsforløb, hvor forskellige kommunale faggrupper har udviklet, udvalgt og afprøvet nye konkrete tiltag.

Som resultat har Actant udarbejdet et inspirationsmateriale, der formidler ledere og medarbejderes erfaringer med disse tiltag, og illustrerer processens tre faser til inspiration for andre borgermodtagelser.

Det er sjovt at opleve et simpelt initiativ,
der flyttede noget ved borgerne med det samme
Leder af Borgerbetjeningen, Dokk1, Aarhus

Kontakt os og hør nærmere

Se også andre cases: