En undersøgelse af hvilke udfordringer unge og mere etablerede iværksættere oplever

Symbion arbejder med iværksættere og innovative virksomheder, som de understøtter ved eksempelvis at tilbyde attraktive kontorfællesskaber, netværk og talentprogrammer. Symbion ønskede at styrke deres forståelse for unge vidensiværksætteres behov samt de barrierer, de oplever på universiteter i københavnsområdet, for at afsøge mulighederne for at understøtte iværksætterne i deres helt tidlige stadie.

Actant lavede derfor en kvalitativ undersøgelse af miljøerne for iværksætteri og innovation på fire forskellige universiteter og identificerede kerneudfordringer – for eksempel faglige, personlige og forretningsmæssige -, som iværksættere, konceptudviklere og projektmagere møder og håndterer i deres dagligdag, samt hvordan Symbion kan ruste dem til at håndtere disse.

Actant har efterfølgende hjulpet Symbion i deres bestræbelser på at styrke netværksskabelsen blandt iværksættervirksomheder i de to store kontorfællesskaber, som Symbion driver i København. I samarbejde med et projektteam fra masteruddannelsen i anvendt kulturanalyse på Københavns Universitet lavede Actant en etnografisk undersøgelse af virksomhederne og de to store kontormiljøer og opstillede på denne baggrund en række anbefalinger til, hvordan Symbion kan styrke netværksskabelsen og sin relation til virksomhederne.

Symbion

 

Den værdi, som I har vist, at vores kunder oplever, er meget brugbar for os at kende til. Det danner et rigtig godt grundlag for, hvordan vi fremadrettet kan levere værdifulde events til vore kunder.
Brian List, Vicedirektør Symbion A/S

Kontakt os og hør nærmere
Se også andre cases: