Kulturanalyse af Teknik & Miljø – Esbjerg Kommune
Esbjerg Kommune har vedtaget en strategi for kommunen i år 2025, hvor visionen er at skabe mere velfærd og vækst i kommunen. Teknik & Miljø Forvaltningen skal – ligesom de andre forvaltninger – bidrage til at indfri visionen.

Actant har i den forbindelse lavet en kulturanalyse af forvaltningen, for at hjælpe dem med at svare på ‘hvem er vi’ og ‘hvordan bliver vi bedre’. Actant har lavet 131 interviews med medarbejdere, ledere og eksterne samarbejdspartnere og lavet et spørgeskema til hele organisationen.

På den baggrund har Actant leveret en en solid kulturanalyse som ser både samlet på organisationen og specifikt på 13 organisatoriske enheder. Kulturanalysen har vi formidlet som både rapport, workshops og videoer for at sikre de bedste vilkår for det videre arbejde med kulturen og strategien.

 

 

Den er god, jeres afrapportering. Den bekræfter vores indtryk af jer. I er meget strukturede, og det er den også – den er let at finde rundt i og gå til. Og så kan jeg også godt lide, at jeres anbefalinger er så konkrete. Tak for det!
Erik Jespersen, Direktør, Teknik & Miljø, Esbjerg Kommune

 

 

Kontakt os og hør nærmere

 

Se også andre cases: