Nye københavnske gårdhaver med udgangspunkt i beboernes behov og ideer

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning gennemfører i løbet af de næste år gårdfornyelse af fire københavnske gårdhaver. Sammen med arkitektfirmaet gaardrum.dk, Opland landskabsarkitekter og Holmsgaard A/S Rådgivende Ingeniører har Actant vundet et EU-udbud om de nye gårdhaver.

Actant har stået for beboerinddragelsen i de fire gårde, hvor beboerne er blevet gjort til medskabere af deres nye gårdhave via indledende møder, interviews og observationer samt idégenerering, drøftelser og vægtning af forslag på workshops. Actant har på den måde sikret, at beboernes behov og ønsker til funktioner, grønne tiltag og det sociale liv i de nye gårde er udgangspunkt for arkitekternes og ingeniørernes videre arbejde med at realisere gårdene.

TMF

 

Actant har på fornem vis bistået med processen med at inddrage beboerne. De har givet os god indsigt i beboernes behov og ønsker, også det beboerne ikke selv var klar over. Det har givet et godt grundlag for at udarbejde en plan for gårdhaven, der passer til lige præcis dem, der bor i karréen.
Charlotte Nordenhof Wernersen, projektleder, Område- og Byfornyelse, Københavns Kommune

Det lykkedes Actant på forbilledlig vis at indsamle, samtænke og præsentere de mange synspunkter i en meningsfuld helhed, hvori beboerne genkender deres egne udsagn. Det er ikke mindst Actants fortjeneste, at gårdhaveprojektet har fået en fejende flot start.
Hans-Otto Loldrup, bestyrelsesformand, E/F Gl. Ladegaard

Det kan ikke være mere vellykket og perfekt, end det var i dag! Der var sådan en positiv og god stemning!
Ole Bay-Schmith, daværende bestyrelsesformand, Gl. Ladegaards Kareén
(sagt efter gårdtræf afholdt af Actant)

Kontakt os og hør nærmere

 

Se også andre cases: