Når brugere og alle medarbejderne involveres i strategiudvikling

Universitetsbiblioteket i Agder skal udforme en ny strategi, som skal forbedre bibliotekets services til brugerne og sætte kursen for fremtidens universitetsbibliotek. Biblioteksdirektøren ønskede på denne baggrund at give medarbejderne redskaber til at undersøge og teste nuværende services hos brugerne, samt at inddrage samtlige 27 medarbejdere i organisationen i at udvikle en ny fælles strategi for organisationen.

Actant underviste medarbejderne i, hvordan de ved hjælp af Actants redskaber kan teste brugere og ikke-brugeres kendskab til bibliotekets services og relevansen af services. Actant faciliterede herefter et todages seminar, hvor alle medarbejderne fik et fælles indblik i brugernes møde med bibliotekets services. Brugerindsigterne dannede afsæt for, at medarbejderne på seminaret nåede at udarbejde og vægte egne forslag til både fælles vision, fokusområder, værdier og strategiske mål for universitetsbiblioteket.

Fremtidsværksted

 

Actant gav os nye redskaber til at forstå vores brugere og udvikle vores services. Vi fik en sikker facilitering, der sikrede at alle medarbejdere fik en aktiv rolle i udviklingen af vores nye fælles strategi. Vi havde en god proces, der resulterede i et solidt grundlag at arbejde videre med.
Jesper Christian Mørch, Biblioteksdirektør på Universitetsbiblioteket i Agder

Kontakt os og hør nærmere
Se også andre cases: