Spredning af erfaringer fra partsprojekter på det kommunale arbejdsmarked
Fremfærd er et samarbejde mellem parterne på det kommunale arbejdsmarked om at udvikle velfærdssamfundets kerneopgaver til gavn for borgerne. Viden på Tværs spreder viden og understøtter kommunale medarbejdere og ledere i denne udvikling.

De to organisationer ønsker, at endnu flere kommuner får gavn af resultaterne fra parternes projekter og har derfor bedt Actant undersøge spredningen af resultater og metoder fra allerede gennemførte projekter.

Derfor har Actant foretaget 25 længerevarende interviews med projektledere og kommunale interessenter. På den baggrund har vi fundet og beskrevet 7 centrale drivere for spredning.

Resultatet er, at Fremfærd nu har 7 strategiske redskaber til spredning, så de i kommende projektdesigns kan have fokus på både kommunernes prioriteter, parternes egne organisationer samt effektive projektaktiviteter.

 

 

Kontakt os og hør nærmere

 

Se også andre cases: