Turismeudvikling på Frederiksberg

Actant har også hjulpet Wonderful Copenhagen og Frederiksberg Kommune med at lave en kvalitativ analyse af 113 lokales, turisters og erhvervspersoners syn på Frederiksbergs styrker, udfordringer og potentialer i forhold til at udvikle turismen på Frederiksberg.

Actant har på den baggrund lavet fire hovedanbefalinger, som Wonderful Copenhagen, Frederiksberg Kommune og lokale aktører på Frederiksberg nu skal igang med at omsætte til konkrete initiativer, som gør Frederiksberg endnu mere attraktiv for både beboere, turister og det lokale erhvervs- og kulturliv.

 

Kontakt os og hør nærmere

 

Se også andre cases: